skip to Main Content
Sydänlogo

Vetoomus kuntapäättäjille

Hyvät kuntapäättäjät, olemme huolestuneina seuranneet, kuinka koronakriisi vaikeuttaa kuntien taloutta ja toimintavalmiuksia. Tämä poikkeustilanne vaikuttaa meihin jokaiseen. Erityisesti se vaikuttaa erilaisissa omaishoitotilanteissa oleviin perheisiin. Lähiaikoina huolestumistamme on lisännyt se, kuinka muutamissa kunnissa tehtyjen säästösuunnitelmien listalla näkyy säästötoimet esim. omaishoitoon käytettävien määrärahojen mahdollisena vähentämisenä.

Omaishoitoperheiden arki on ollut usein raskasta jo ennen epidemiaa. Vapaapäivät, hengähdyshetket ja vertaistuki ovat olleet odotettuja henkireikiä. Poikkeustilanteen vuoksi tauot arjen rutiineista tai vapaat eivät ole välttämättä enää maaliskuun jälkeen toteutuneet. Kaikissa kunnissa ei ole ollut tarjolla lyhytaikaishoitoa ja päivätoiminta on keskeytetty. Lisäksi pelko hoidettavan läheisen sairastumisesta aiheuttaa huolta (Ote Omaishoitajaliiton lehdistötiedotteesta 5.5.2020).

Omaishoidon palkkio aiheuttaa kuluja kunnille n. 9420 € / vuosi / asiakas, jos omaishoidon palkkio on keskimäärin 440€ /kk + kolme vapaapäivää kuukausittain tehostetussa palveluasumisessa.

Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen puolestaan aiheuttaa kuluja kunnalle 41 975€ / vuosi / asiakas, mikäli hoitopäivän hinnaksi lasketaan 115€ / vrk.

Kotihoidon palvelut niin ikään tulevat kunnille huomattavasti kalliimmaksi kuin omaishoito, jota tukemalla voidaan saada kunnalle säästöjä jopa usean vuoden ajan omaishoitajaa tukemalla.  Kotihoidon vastaavat summat 30 660€ / vuosi, jos kotikäyntejä 2 / vrk 42€ / kerta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen kertoi Omaishoitajaliiton Tammipäivillä tänä vuonna, että omaishoidon kysymykset ovat olleet pinnalla Valiokunnassa.

”Omaishoitoa pitää katsoa laajemmin kuin vain sote-ikkunassa”, Vehviläinen totesi.

Kunnissa tehdään nyt päätöksiä suurista asioista säästöjen suhteen, pitkän tähtäimen suunnitelmissa omaishoidon tukeminen kannattaa kaikissa alueemme kunnissa. Vetoamme päättäjiin, että säästöjä ei kohdistettaisi jo ennestään tiukassa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa oleviin omaishoitajiin.

Ystävällisin terveisin,

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry:n hallitus
Mahdolliset lisätiedot: OmaisOivakoordinaattori Päivi Aaltonen p. 044 987 5659

Back To Top