Ajankohtaista / Aktuellt

Ikävää mutta totta, Emmi on lähdössä uusille urille, tarvitsemme siis uuden ohjaajan OmaisOivaan, mikäli rahoituksemme jatkuu. Jos tiedät sopivan henkilön juuri tähän työhön, vinkkaapas hänelle tästä mahdollisuudesta. Haku liitteessä olevan ohjeen mukaan pikaisesti, 22.11 mennessä.

Lue työpaikkailmoitus tästä liitteestä: 

Sorgligt men sant, Emmi åker på nya utmaningar och vi behöver alltså en ny OmaisOiva ledare, ifall vi får en fortsatt finansiering av STEA från årsskiftet. Om du vet någon som skulle passa till detta arbete, tipsa hen om denna möjlighet. Ansökningarna senast den 22.11 enligt anvisningarna i bifogade filen ovan, där du också kan läsa hela arbetsansökan.

Ilahduta omaishoitajaa kukalla!

Ota yhteyttä haluamaasi kukkakauppaan ja osta omaishoitajalle kukka. Yhteystiedot löydät täältä alta, voit ostaa kukan joko paikan päällä tai puhelimitse/sähköpostitse.

Kannusta omaishoitajaa jaksamaan myös näinä haastellisina aikoina!


Sipoo: Floranita

Puhelin: 050 340 7671 

Sähköposti: floranita@floranita.com 

Käyntiosoite: Keskustatie 4, 01150 Söderkulla


Askola: Kukkakauppa Peikonpähkinä

Puhelin: 040 6209939

Käyntiosoite: Pappilantie 2, 07500 Askola 


Porvoo: Porvoon Kukkatalo

Puhelin: (019) 582 948

Sähköposti: info@porvoonkukkatalo.fi

Verkkokauppa: https://porvoonkukkatalo.ekukka.fi/

Käyntiosoite: Puutarhakatu 9, 06100 Porvoo


Loviisa: Dream Flower

Puhelin: 0400 415 113

Sähköposti: nina.stenvik@icloud.com

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 8, 07900 Loviisa


Lapinjärvi: Kukkapiste Neste K Pukaron Paroni

Käyntiosoite: Koivistontie 2 A, 07830 Pukaro


Myrskylä: Kukka-ateljé Tähtihetki

Puhelin: 040 572 33 82

Sähköposti: kukkaatelje.tahtihetki@gmail.com

Käyntiosoite: Virastotie 1, 07600 Myrskylä


Gläd en närståendevårdare med en blomma!

Ta kontakt med en av de ovannämnda blombutikerna och köp en blomma åt en närståendevårdare. Kontaktuppgifterna till varje blombutik hittar du här nedan. Du kan köpa blomman antingen på plats i butiken, eller beställa blomman via telefon eller e-post. 

Kämpa på en närståendevårdare att orka även i dessa tunga avvikande tider!


Sibbo: Floranita

Telefon: 050 340 7671 

E-post: floranita@floranita.com 

Besöksadress: Centrumvägen 4, 01150 Söderkulla


Askola: Kukkakauppa Peikonpähkinä

Telefon: 040 6209939

Besöksadress: Pappilantie 2, 07500 Askola 


Borgå: Blomsterhuset i Borgå

Telefon: (019) 582 948

E-post: info@porvoonkukkatalo.fi

Webshop: https://porvoonkukkatalo.ekukka.fi/

Besöksadress: Trädgårdsgatan 9, 06100 Borgå


Lovisa: Dream Flower

Telefon: 0400 415 113

E-post: nina.stenvik@icloud.com

Besöksadress: Alexandergatan 8, 07900 Lovisa


Lappträsk: Kukkapiste Neste K Pukaron Paroni

Besöksadress: Koivistontie 2 A, 07830 Pukaro


Mörskom: Kukka-ateljé Tähtihetki

Telefon: 040 572 33 82

E-post: kukkaatelje.tahtihetki@gmail.com

Besöksadress: Ämbetsvägen1, 07600 Myrskylä


Vetoomus kuntapäättäjille / Uppmaning till de kommunala beslutsfattarna. Uppmaningen är skriven på finska.

VETOOMUS KUNTAPÄÄTTÄJILLE

Hyvät kuntapäättäjät, olemme huolestuneina seuranneet, kuinka koronakriisi vaikeuttaa kuntien taloutta ja toimintavalmiuksia. Tämä poikkeustilanne vaikuttaa meihin jokaiseen. Erityisesti se vaikuttaa erilaisissa omaishoitotilanteissa oleviin perheisiin. Lähiaikoina huolestumistamme on lisännyt se, kuinka muutamissa kunnissa tehtyjen säästösuunnitelmien listalla näkyy säästötoimet esim. omaishoitoon käytettävien määrärahojen mahdollisena vähentämisenä.

Omaishoitoperheiden arki on ollut usein raskasta jo ennen epidemiaa. Vapaapäivät, hengähdyshetket ja vertaistuki ovat olleet odotettuja henkireikiä. Poikkeustilanteen vuoksi tauot arjen rutiineista tai vapaat eivät ole välttämättä enää maaliskuun jälkeen toteutuneet. Kaikissa kunnissa ei ole ollut tarjolla lyhytaikaishoitoa ja päivätoiminta on keskeytetty. Lisäksi pelko hoidettavan läheisen sairastumisesta aiheuttaa huolta (Ote Omaishoitajaliiton lehdistötiedotteesta 5.5.2020).

Omaishoidon palkkio aiheuttaa kuluja kunnille n. 9420 € / vuosi / asiakas, jos omaishoidon palkkio on keskimäärin 440€ /kk + kolme vapaapäivää kuukausittain tehostetussa palveluasumisessa.

Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen puolestaan aiheuttaa kuluja kunnalle 41 975€ / vuosi / asiakas, mikäli hoitopäivän hinnaksi lasketaan 115€ / vrk.

Kotihoidon palvelut niin ikään tulevat kunnille huomattavasti kalliimmaksi kuin omaishoito, jota tukemalla voidaan saada kunnalle säästöjä jopa usean vuoden ajan omaishoitajaa tukemalla. Kotihoidon vastaavat summat 30 660€ / vuosi, jos kotikäyntejä 2 / vrk 42€ / kerta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen kertoi Omaishoitajaliiton Tammipäivillä tänä vuonna, että omaishoidon kysymykset ovat olleet pinnalla valiokunnassa.

”Omaishoitoa pitää katsoa laajemmin kuin vain sote-ikkunassa”, Vehviläinen totesi.

Kunnissa tehdään nyt päätöksiä suurista asioista säästöjen suhteen, pitkän tähtäimen suunnitelmissa omaishoidon tukeminen kannattaa kaikissa alueemme kunnissa. Vetoamme päättäjiin, että säästöjä ei kohdistettaisi jo ennestään tiukassa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa oleviin omaishoitajiin.

Ystävällisin terveisin, Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry:n hallitus

Mahdolliset lisätiedot: OmaisOivakoordinaattori Päivi Aaltonen p. 044 987 5659

Avustusta omaishoitoperheisiin / Bidrag till närståendevårdarfamiljer

Saimme iloksemme yhdistyksellemme Ragnar Ekberg-säätiöltä avustusta, jolla hankimme 15 kpl à 70€:n arvoista ruokalahjakorttia jaettavaksi omaishoitoperheisiin, joissa on äkillinen avuntarve esim. lomautuksen tai muun syyn vuoksi. Mikäli teillä on tarvetta tällaiseen apuun tai tiedät jonkun toisen omaishoitoperheen, jolle tästä pienestä avustuksestamme olisi iloa, ota pikaisesti yhteys info@itauudenmaanomaishoitajat.fi. Hakijan henkilötietoja ei ilmoiteta ulkopuolisille mutta Ragnar Ekberg -säätiölle ilmoitamme nimen ja lahjasumman.


  Keväisin terveisin hallitus ja OmaisOivan työntekijätTill vår glädje fick vår förening understöd från Ragnar Ekbergs stiftelse, och med detta understöd skaffar vi 15st matgåvokort à 70€. Gåvokorten delar vi ut till närståendevårdarfamiljer som akut behöver hjälp på grund av permittering eller dylikt. Ifall ni har behov av denna hjälp, eller om du vet någon annan närståendevårdarfamilj som skulle glädjas över detta lilla bidrag, var då snarast i kontakt till info@itauudenmaanomaishoitajat.fi. Inga personuppgifter meddelas till utomstående, men till Ragnar Ekbergs stiftelse meddelar vi namn och gåvosumma. 


Våriga hälsningar styrelsen och OmaisOiva arbetarna