Ajankohtaista / Aktuellt

Miltä kuulostaisi hengähdystauko? Mainoskuva Vie vanhus ulos kampanjasta

Tänä vuonna yhdistyksemme osallistuu Vie vanhus ulos – kampanjaan 9.9-9.10.2020 teemalla Ulkoilun ilo kuuluu kaikille! Kampanjan tavoite on ulkoilla ilon kautta ja vapaaehtoisvoimin, sellaisen ikäihmisen kanssa, joka tarvitsee siihen apua ja seuraa. Kampanjan järjestää Ikäinstituutti.

Halusimme osallistua tähän kampanjaan, jotta tähän osallistunut vapaaehtoinen voisi ulkoilla hoidettavan kanssa ja omaishoitaja saisi näin pienen hengähdystauon.

Omaishoitaja, hoidettava ja vapaaehtoinen miettivät yhdessä, millainen ulkoilu olisi mieluisin ja sopivin. Vapaaehtoinen ja hoidettava voivat käydä kävelyllä kahdestaan tai viettää muuten vaan aikaa ulkoilmassa, omaishoitajakin voi osallistua tähän ulkoiluhetkeen.

Tartu Sinäkin tähän tilaisuuteen, sillä hengähdystauko ja raikas ulkoilma on loistava yhdistelmä!

Näin se toimii:

- Soita tai laita sähköpostia Päiville 044 987 5659 tai Emmille 044 236 8214, info@itauudenmaanomaishoitajat.fi

- Kerro meille, että haluat itsellesi hengähdystauon ja hoidettavallesi ulkoiluseuraa vapaaehtoisen kanssa

- Me järjestämme teille sopiva vapaaehtoinen

- Sovitaan yhdessä, milloin ja miten hengähdystauko toteutuu

- Nauti hengähdystauostasi
Hur skulle det låta med ett andrum? Reklambild på kampanjen Gå ut med en äldre

I år deltar vår förening i Gå ut med en äldre-kampanjen den 9.9-9.10.2020 med temat För allas rätt till glädje utomhus! Syftet med kampanjen är att med frivillig hjälp, genom glädje gå ut med en sådan äldre, som behöver hjälp och sällskap till det. Kampanjen ordnas av Äldreinstitutet.

Vi vill delta i denna kampanj, så att en frivilligarbetare kan tillsammans med den vårdbehövande gå ut, och på det sättet ge ett andrum åt närståendevårdaren.

Närståendevårdaren, den vårdbehövande och den frivilliga kan tillsammans fundera ut hurdan form av utomhusaktivitet vore passlig. Den frivilliga och den vårdbehövande kan på tumis gå ut på promenad eller gå ut och annars bara njuta av uteluften, eller så kan även närståendevårdaren gå ut med dem.

Ta tag i denna möjlighet, då ett andrum och frisk utomhusluft är en fantastisk kombination!

Så här fungerar det:

- Ring eller skicka e-post åt Emmi 044 236 8214 eller Päivi 044 987 5659, info@itauudenmaanomaishoitajat.fi

- Berätta åt oss att du vill unna dig själv ett andrum och utomhussälskap åt din vårdbehövande

- Vi ordnar en passlig frivillig åt er

- Tillsammans kommer vi överens när och hur andrumet ordnas

- Njut av ditt andrumVetoomus kuntapäättäjille / Uppmaning till de kommunala beslutsfattarna. Uppmaningen är skriven på finska.

VETOOMUS KUNTAPÄÄTTÄJILLE

Hyvät kuntapäättäjät, olemme huolestuneina seuranneet, kuinka koronakriisi vaikeuttaa kuntien taloutta ja toimintavalmiuksia. Tämä poikkeustilanne vaikuttaa meihin jokaiseen. Erityisesti se vaikuttaa erilaisissa omaishoitotilanteissa oleviin perheisiin. Lähiaikoina huolestumistamme on lisännyt se, kuinka muutamissa kunnissa tehtyjen säästösuunnitelmien listalla näkyy säästötoimet esim. omaishoitoon käytettävien määrärahojen mahdollisena vähentämisenä.

Omaishoitoperheiden arki on ollut usein raskasta jo ennen epidemiaa. Vapaapäivät, hengähdyshetket ja vertaistuki ovat olleet odotettuja henkireikiä. Poikkeustilanteen vuoksi tauot arjen rutiineista tai vapaat eivät ole välttämättä enää maaliskuun jälkeen toteutuneet. Kaikissa kunnissa ei ole ollut tarjolla lyhytaikaishoitoa ja päivätoiminta on keskeytetty. Lisäksi pelko hoidettavan läheisen sairastumisesta aiheuttaa huolta (Ote Omaishoitajaliiton lehdistötiedotteesta 5.5.2020).

Omaishoidon palkkio aiheuttaa kuluja kunnille n. 9420 € / vuosi / asiakas, jos omaishoidon palkkio on keskimäärin 440€ /kk + kolme vapaapäivää kuukausittain tehostetussa palveluasumisessa.

Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen puolestaan aiheuttaa kuluja kunnalle 41 975€ / vuosi / asiakas, mikäli hoitopäivän hinnaksi lasketaan 115€ / vrk.

Kotihoidon palvelut niin ikään tulevat kunnille huomattavasti kalliimmaksi kuin omaishoito, jota tukemalla voidaan saada kunnalle säästöjä jopa usean vuoden ajan omaishoitajaa tukemalla. Kotihoidon vastaavat summat 30 660€ / vuosi, jos kotikäyntejä 2 / vrk 42€ / kerta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen kertoi Omaishoitajaliiton Tammipäivillä tänä vuonna, että omaishoidon kysymykset ovat olleet pinnalla valiokunnassa.

”Omaishoitoa pitää katsoa laajemmin kuin vain sote-ikkunassa”, Vehviläinen totesi.

Kunnissa tehdään nyt päätöksiä suurista asioista säästöjen suhteen, pitkän tähtäimen suunnitelmissa omaishoidon tukeminen kannattaa kaikissa alueemme kunnissa. Vetoamme päättäjiin, että säästöjä ei kohdistettaisi jo ennestään tiukassa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa oleviin omaishoitajiin.

Ystävällisin terveisin, Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry:n hallitus

Mahdolliset lisätiedot: OmaisOivakoordinaattori Päivi Aaltonen p. 044 987 5659

Avustusta omaishoitoperheisiin / Bidrag till närståendevårdarfamiljer

Saimme iloksemme yhdistyksellemme Ragnar Ekberg-säätiöltä avustusta, jolla hankimme 15 kpl à 70€:n arvoista ruokalahjakorttia jaettavaksi omaishoitoperheisiin, joissa on äkillinen avuntarve esim. lomautuksen tai muun syyn vuoksi. Mikäli teillä on tarvetta tällaiseen apuun tai tiedät jonkun toisen omaishoitoperheen, jolle tästä pienestä avustuksestamme olisi iloa, ota pikaisesti yhteys info@itauudenmaanomaishoitajat.fi. Hakijan henkilötietoja ei ilmoiteta ulkopuolisille mutta Ragnar Ekberg -säätiölle ilmoitamme nimen ja lahjasumman.


  Keväisin terveisin hallitus ja OmaisOivan työntekijätTill vår glädje fick vår förening understöd från Ragnar Ekbergs stiftelse, och med detta understöd skaffar vi 15st matgåvokort à 70€. Gåvokorten delar vi ut till närståendevårdarfamiljer som akut behöver hjälp på grund av permittering eller dylikt. Ifall ni har behov av denna hjälp, eller om du vet någon annan närståendevårdarfamilj som skulle glädjas över detta lilla bidrag, var då snarast i kontakt till info@itauudenmaanomaishoitajat.fi. Inga personuppgifter meddelas till utomstående, men till Ragnar Ekbergs stiftelse meddelar vi namn och gåvosumma. 


Våriga hälsningar styrelsen och OmaisOiva arbetarna