skip to Main Content

Asiaa omaishoidosta: Mielipidekirjoitus lehtiin Irmeli Hoffrénilta, yhdistyksemme hallituksen 2. varapuheenjohtajalta

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään 22. – 29.11.2020. Teemana on ”Omaishoito koskettaa jokaista”. Omaishoito voi tulla osaksi arkea milloin tahansa ja missä tahansa elämän vaiheessa. Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Usein ajatellaan, että on kyse iäkkäästä henkilöstä, joka hoitaa omaistaan, mutta omaishoitaja voi olla nuorikin henkilö ja hoidettavana voi olla myös lapsi tai nuori. Myös nuoret voivat toimia omaishoitajina omille vanhemmilleen.

Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen tai äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista noin 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitotilanteita on monenlaisia, valtaosa on ikäihmisiä, joiden omaishoitajakin on iäkäs. Lapset ja työikäiset ovat myös ryhmä, joiden omaishoitajat ovat usein työssäkäyviä ja he tarvitsevat erilaisia tukitoimenpiteitä, jotta pystyvät käymään töissä. Omaishoitoperhe sekä hoidettavan läheinen että omaishoitaja ja lähipiiri tarvitsevat yleensä tukea koska tilanteeseen liittyy elämänmuutos, joka voi tulla vähitellen tai yhtäkkiä ja vaatii sopeutumista.

Omaishoito on kunnalle edullista: Palveluasuminen maksaa n. 42 000 euroa/vuosi ja omaishoito n. 9500 euroa/vuosi.

Omaishoitajille voidaan maksaa hoitopalkkiota, joka perustuu hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Omaishoitajilla on mahdollisuus saada kuukaudessa 2-3 päivää vapaata riippuen myös hoidon sitovuudesta.

Nyt korona pandemian aikana viime keväästä lähtien vapaiden saaminen on ollut haasteellista ja moni omaishoitaja onkin kokenut uupumista. Porvoossa jouduttiin sulkemaan intervalliosasto Wilhelmiina koska sinne perustettiin ns. koronaosasto. Kaupunki järjesti apua kotiin, ja tarvittaessa pyrittiin hoidettavalle järjestämään hoitopaikka kaupungin muissa hoivayksiköissä. Tällä hetkellä Wilhelmiina toimii taas normaalisti intervalliosastona ja sinne voi viedä omaisensa vaikkapa muutamaksi tunniksi.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry tarjoaa monipuolista tukea ja opastusta. Omaishoitajia ei saa unohtaa, sillä he tekevät todella hyvää ja tärkeää hoivatyötä ja on tärkeää, että he saavat tukea ja apua silloin kun sitä tarvitsevat. Heidän jaksamisestaan on pidettävä hyvää huolta. Eräs omaishoitaja totesi: ”Omaishoitajan päivä ei oikeastaan pääty, päivä kerrallaan katsotaan missä mennään”.

 

Irmeli Hoffrén, Porvoo

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Hallituksen 2. varapuheenjohtaja

(kok)

Back To Top