skip to Main Content

Omaishoitajien jaksaminen

 

Omaishoitajien jaksaminen

Jo vuoden olemme seuranneet koronapandemian liikkeitä. Erilaiset rajoitteet ovat ohjanneet meitä ja estäneet kanssakäymistämme sukulaisten ja ystävien kanssa. Yksinäisyys ja fyysinen ja psyykkinen pahoinvointi ovat lisääntyneet. Koronapandemia ja sen tuomat rajoitteet ovat pahentaneet monen omaishoitajan tilannetta. Vapaapäiviä on ollut vaikea pitää, kun intervallihoitojaksoja on peruuntunut ja vertaistukiryhmiä on ollut vähemmän. Omaistaan kotona hoitavan arki on toisinaan haastavaa ja vaatii joustoa ja paineen sietokykyä varsinkin omaishoitajalta. Hoitajalla on valtaa hoivattavaansa ja hänellä voi olla mahdollisuus myös käyttää valtaansa väärin. Tilanne voi kärjistyä niin että hoitaja käyttäytyy väkivaltaisesti hoidettavaa kohtaan. Vanhusten kaltoinkohtelua on tutkittu niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Kukaan ei tarkkaan tiedä kuinka moni iäkäs on väkivallan kohteena. Tampereen Seudun Omaishoitajat ry on vuonna 2017 käynnistänyt ”Ei saa ravistella” hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on herättää keskustelua ja ehkäistä ennalta vakavia tilanteita, jotta omaishoitaja ei haavoita hoivattavaa. Tarkoituksena ei ole syyllistää omaishoitajia vaan auttaa tunnistamaan omat jaksamisen rajat ja hakemaan apua sekä saamaan vertaistukea erilaisten haastavien tilanteiden varalle. Omaishoito loppuu joskus joko hoidettavan kuolemaan tai hoidettavan siirryttyä laitoshoitoon.  Joskus omaishoitajan on vaikea myöntää olevansa tilanteessa, että omat voimat eivät enää riitä läheisen hoitamiseen ja on aika pohtia, onko hoidettavan parempi siirtyä toisenlaisen hoidon piiriin. Omaishoitajat ovat monta kertaa hyvin tunnollisia ja heidän voi olla vaikea hyväksyä, etteivät jaksa enää hoivata omaistansa ja potevat huonoa omaatuntoa, jos voimat eivät riitä.

Omaishoitajalle täytyy tarjota apua ja hänen pitää myös osata pyytää apua ja ottaa sitä vastaan ilman että tuntee epäonnistuneensa. Omaishoitajat ovat suuri apu ja voimavara yhteiskunnalle. Heidän jaksamistaan täytyy tukea eikä heitä saa jättää yksin.

Irmeli Hoffren

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Hallituksen jäsen

 

 

 

Back To Top