OmaisOiva logon

OmaisOiva

OmaisOiva verksamheten sköts av de lokala föreningarna av Närståendevårdar förbundet och i olika delar av landet. Itä – Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry har hand om verksamheten inom Östra Nyland, det vill säga Askola, Lappträsk, Mörskom, Lovisa, Sibbo, Borgå och Pukkila.

OmaisOiva – verksamheten stöder närståendevårdaren och hjälper hen att orka, genom att erbjuda information, handledning och kamratstöd så nära hemmet som möjligt. När Du som närståendevårdare behöver råd och gärna vill umgås med andra närståendevårdare, kom med. Du kan välja den verksamhet som passar Dig bäst, eller pröva på dem alla.

I OmaisOiva – kioskerna och caféerna får Du information om närståendevård. Du kan också jämföra dina erfarenheter med andra närståendevårdare. Allt detta utan att anmäla Dig eller förbinda Dig till något. Kioskerna och caféerna betjänar både närståendevårdare och andra som är intresserade av närståendevård. I OmaisOiva – grupperna kan Du dela dina tankar och känslor med andra närståendevårdare. I Öppna dörrar – utbildningen får du information, kunskap och stöd i arbetet som närståendevårdare. OivaStunden erbjuder möjlighet till individuella möten.

"Vi här på OmaisOiva Östra Nyland önskar oss hitta Dig närståendevårdare och Dig som är intresserad av närståendevård. Vi finns här för Dig och vi hoppas att just Du berättar hur vi kan hjälpa och stöda Dig. Vi vill ordna grupper och evenemang som på riktigt gynnar och hjälper just Dig, men även så många andra närståendevårdare som möjligt. I vårt sällskap är det alltid tillåtet att skratta och gråta, samt berätta om allt som irriterar Dig, gör Dig bitter eller utmattar Dig."

-Päivi och Emmi

OmaisOiva och Veikkaus logon