skip to Main Content

Behovet av stöd för närståendevårdarna är under de här undantagsförhållanden som råder extra stort. Jag delar er oro och bekymmer hur vi inom social- och hälsosektorn ska kunna stöda närståendevårdarna i den mån de har rätt att få stöd och det som de behöver under dessa exceptionella förhållanden. Ert arbete är mycket viktigt och likaså ert samarbete med oss.

Vi har dragit ner på verksamhet för att kunna utöka annan verksamhet, detta för att kunna erbjuda specialtjänster för alla invånare. Dessa beslut drabbar närståendevårdarna på ett helt annat sätt än vad vi önskar och det är något vi försöker lösa på bästa möjliga sätt. Vi har resurserat mer personal för att komma hem och hjälpa, vi har möjlighet att erbjuda stöd på Näse. Det blir nu extra viktigt att vi lyckas nå närståendevårdarna men även att de kontaktar med oss så att de skall kunna få det stöd som behövs. Jag är väl medveten om att det inte för tillfället känns tillräckligt för många. Tredje sektorn och de frivilligas arbete kompletterar ännu i större grad än annars Borgå stads egna tjänster. I skrivande stund är det en lugn Valborg och coronaläget är lugnt i Borgå. Delvis beroende på de stora förändringar man gjort och för att vi i Borgå varit proaktiva, men situationen kan ändras med mycket kort varsel.

Samarbete betyder mycket och är viktigt del av vår verksamhet. Samarbete möjliggör bättre resultat och nu om någonsin behöver vi ta hand om varandra. Det är även viktigt att värna om vardagen och försöka trots allt ta hand om sin egen ork under den här tunga tiden. Mänsklighet och förståelse är bärande värden under de här svåra tiderna.

 

Ann-Sofie Silvennoinen

Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja

Borgå social- och hälsovårdsdirektör

 

 

Back To Top