skip to Main Content
Blogikuva

När jag skriver detta blogginlägg har det gått dryga två månader sedan våra liv och vardagar, ja hela världen ändrades på grund av Coronaviruset. Under denna tid har så gott som var och en av oss hamnat göra justeringar, om…

Read more

Behovet av stöd för närståendevårdarna är under de här undantagsförhållanden som råder extra stort. Jag delar er oro och bekymmer hur vi inom social- och hälsosektorn ska kunna stöda närståendevårdarna i den mån de har rätt att få stöd och…

Read more
Back To Top