skip to Main Content

ATT TRÄFFA MÄNNISKOR UNDER VÅREN 2020 Jag är närståendevårdare till min man, som är förlamad på högra sidan och som lider av afasi. Mitt 8. år som närståendevårdare började i maj. Under åren har diskussionerna hemma blivit färre. Vi är…

Read more
Back To Top