skip to Main Content

Meddelande 3.11.2021

Till vår glädje fick vi den 11.6.2021 veta att vi var en av fyra som fick en donation av LokalTaipola Nyland. Ändamålen för donationerna valdes ut på basis av skriftliga ansökan där vi var en av de utvalda. Vi mottog…

Read more
Back To Top