skip to Main Content

Det finns en närståendevårdare också i din bekantskapskrets

Jag har en tid nu funderat över att skriva ett längre inlägg kring vetskapen runt närståendevården. Fastän många av oss vet vad närståendevård är och vad ordet i sig betyder, påstår jag att vi lätt missar att se hur många egentligen fungerar som närståendevårdare. Det kan kanske kännas som att närståendevården ”inte berör mig”, men min åsikt är att närståendevården berör dom flesta av oss på ett eller annat sätt. Kanske inte just du fungerar som närståendevårdare, men högst antagligen gör någon i din bekantskap det.

Så fundera kring följande, känner du någon:

 • som är långvarigt sjuk?
 • som fått en diagnos, som inte syns utanpå?
 • som har ett handikapp?
 • ett barn som har någon form av särskilda behov?
 • ett sjukt barn?
 • ett barn som har ett tillstånd som kräver extra uppmärksamhet?
 • med en hög ålder, som kan behöva lite extra hjälp med vardagliga saker där hemma?

Om svaret är ja, eller ens kanske på någon av ovanstående punkter är det högst troligt att det även finns en närståendevårdare med i bilden. Närståendevårdaren är hen, som sköter om, hjälper och/eller vårdar personen nämnd ovan. Förhållandet närståendevårdare och vårdtagare kan börja antingen plötsligt och vårdbehovet vara stort från första början, eller gradvis där vårdbehovet sakta ökar med tiden. Detta förhållande kan sedan se ut på flera olika sätt, där det inte spelar någon roll om båda personerna bor i samma eller skilda hushåll. Det kan handla om en närståendevårdare som:

 • hjälper eller tar hand om en äldre förälder
 • sköter sin andra hälft
 • oroar sig över en anhörig, som inte klarar av att självständigt bo hemma
 • vårdar sitt barn med särskilda behov
 • är ung och hjälper till att ta hand om ett syskon med särskilda behov
 • hjälper en släkting, vän eller granne

Varför vill jag ta upp detta? Jo, för att nå ut till dig som känner en närståendevårdare. Och varför vill jag det? För att jag tycker att närståendevården är vår allas sak, eftersom den högst troligen berör var och en av oss på ett sätt eller annat. Genom att göra detta till vår allas sak, kan vi känna igen ett närståendevårdsförhållande enklare och förstår närståendevårdaren bättre, för att sedan kunna stöda hen bättre.

För att göra det hela mer konkret, föreställ dig två personer där ena personer sköter den andra personen. Personen som sköter, närståendevårdaren, vårdar och har ansvar över sin vårdtagare utan någon som helst utbildning. Närståendevårdaren kan hamna göra vårdarbete som liknar den professionella vårdpersonalens. Ett förhållande, som tidigare varit till exempel ett parförhållande, har kanske till och med över så gott som en natt förvandlats till ett vård förhållande. Föreställ dig vilka överväldigande känslor finns med hos närståendevårdaren när hen, utan utbildning, vårdar en närstående person. Föreställ dig sedan alla andra känslor som är inblandande i detta.

Föreställ dig att du har svårt att sova, kanske på grund av en oro över hur vårdtagaren ska klara natten, eller över att hen ska vandra iväg och eventuellt gå ut i vinterkylan mitt i natten. Eller kanske du sover dåligt för att du måste hela tiden vara klar att följa med över ditt barns blodsocker, som snabbt kan ändra drastiskt medan medicineringen ännu söker sin rätta plats. Eller kanske du sover dåligt för att vårdtagarens dygnsrytm är omvänd, eller kanske du mitt i natten behöver stiga upp och hjälpa den andra upp efter att hen ramlat och stött sig, eller kanske du behöver stiga upp och byta ut sängkläderna då de inte hålls torra. Föreställ dig sedan att detta pågår natt efter natt och du ska fortfarande klara av att orka leverera dag efter dag.

Föreställ dig vilka känslor du går igenom då sysslor som annars kan verka vara oansträngda, är krångliga för ditt barn, nästan oöverkomliga. Ingen annan förstår detta utan ger dig blickar eller kommentarer som indikerar misstro.

Föreställ dig att din maka eller make plötsligt blir sjuk och du har nu förutom precis allt ansvar över familjen, barnen och hemmet, även över din andra hälft. Du kanske inte ens kan fråga råd av din andra hälft eller diskutera saker igenom som ni tidigare gjort. Eller tänk dig att du på dina äldre dagar ännu ska lära dig hur värmesystemet i huset fungerar och varje gång du rör dit i huset eller ska gå ut med soporna behöver du svara på frågan ”vart går du nu” flera gånger om, precis efter att du för sjunde gången under samma förmiddag, strax efter frukosten svarar på frågan ”när blir det frukost?”. Allt detta till efter flera månaders, kanske års, dålig sömn.

Ovannämnda är enstaka exempel på hur ett närståendevårdsförhållande kan se ut. Verkligheten är betydligt bredare. Det som för samman alla dessa olika förhållanden är kärleken och lojaliteten i förhållandet. Med hjälp av dessa kämpar närståendevårdaren på och ger sin vårdtagare allt av sig själv och lite till – på flera olika plan.

Nästa gång du träffar en bekant som du tror kan vara en närståendevårdare, var lyhörd. LYSSNA på vad hen säger och ta det hen säger seriöst. Situationen kan i verkligheten vara sådan som enbart närståendevårdaren själv ser, eftersom hen lever i detta förhållande varje dag. Det du ser behöver inte stämma överens med detta (och dessutom kan vårdtagaren själv säga att hen mår bra, medan närståendevårdaren vet annat) och därför ber jag dig att lyssna och ta åt dig av det som närståendevårdaren säger. Var närvarande och hjälp till på de sätt du kan. Närståendevården berör oss alla.

Back To Top