skip to Main Content

Föreningen är till för Närståendevårdare och Vänner

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry är en förening som stöder familjer som tar hand om sina närstående eller vänner, vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av handikapp, åldrande eller långvarig sjukdom. Föreningen ger information och stöd åt närståendevårdarfamiljer, samt hjälper närståendevårdare att orka i sin vardag.

Föreningen ordnar stödande verksamhet åt närståendevårdarfamiljer och närståendevårdare, samt kamratstöd, instruktioner och rekreationsverksamhet åt närståendevårdaren.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry är en medlemsförening till Närståendevårdarförbunet.

Back To Top