skip to Main Content

Meddelande 3.11.2021

Till vår glädje fick vi den 11.6.2021 veta att vi var en av fyra som fick en donation av LokalTaipola Nyland. Ändamålen för donationerna valdes ut på basis av skriftliga ansökan där vi var en av de utvalda. Vi mottog en summa på 40 000€ att använda till verksamheten och närståendevårdarna i vår förenings verksamhetsområde.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry grundades på våren 2016 för att stöda närståendevårdsfamiljer och verksamhet som i ett förebyggande syfte skulle befrämja närståendevårdarnas ork. Verksamhetsområdet täcker över 97 000 invånare i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Av områdets invånare hjälper ca 22 000 sina anhöriga, som inte klarar sig självständigt i vardagen på grund av till exempel sjukdom, funktionshinder eller hög ålder. Av dessa är uppskattningsvis ca 13 200 personer i arbetsmån ålder. Inom vårt verksamhetsområde är ca 6100 personer huvudsakliga hjälpare (tar hand om och vårdar en anhörig dagligen). Närståendevårdsförhållanden som är tunga, där vårdtagaren skulle vara på anstaltsvård utan närståendevårdaren, är ca 1200 inom vårt verksamhetsområde. Föreningsbaserat stöd kan erbjudas åt en liten del av mängden närståendevårdare inom området.

Närståendevårdarna är fortfarande i en svag position i samhället och de behöver mycket stöd för befrämjande av välmående. Med hjälp av bidragen kan vår förening erbjuda närståendevårdarna en möjlighet till kamratstöd, korta kurser samt rekreation.

Tack vare donationen vi fått kan vi fortsätta stöda närståendevårdarna genom personlig rådgivning och handledning, kamratstödsgrupper både nätbaserad och fysiskt på plats i kommunerna. Vi har även samarbetat med övriga lokala föreningar, för att tillsammans ordna gemensamma föreläsningar som berör närståendevården. Vi har också samarbetat med andra föreningar. I början på år 2022 ordnar vi bl.a. en MuistiOVet – kurs för anhöriga till personer med minnessjukdom tillsammans med Helsingfors och Östra Nylands Minneslots.

Tack vare donationen har Päivi Aaltonen fungerat som anställd arbetstagare i två månader (rådgivningar, personliga träffar/handledningar samt nätverksverksamhet) och från och med augusti har Emilia Eklund fungerat som anställd arbetstagare fyra dagar i veckan. Hennes arbetskontrakt fortsätter så långt som donationen tillåter. För stunden leder Emilia kamratstödsverksamhet varje vecka i våra kommuner och via nätet. I Lovisa håller vi på och startar verksamheten så fort vi får utrymmen till vårt förfogande. I Sibbo samarbetar vi för tillfället på det viset att en finskspråkig grupp, OHOI-gruppen, leds av kommunen medan en svenskspråkig grupp dras igång av Emilia i samarbete med Sibbo svenska församling och Folkhälsan. Hittills har det ordnats utegrupper i kommunerna men nu då coronasituationen tillåter det, har grupperna kunnat träffas även inomhus.

Vi är oerhört tacksamma för denna utmärkelse och vi hoppas att vi även i fortsättningen får understöd till detta viktiga arbete. För tillfälle behandlas vår ansökan till ”OmaisOhjaamo – paitsiosta parrasvaloihin” projektet hos STEA och vi väntar oss ett beslutsförslag i december. Utan er donation skulle närståendevårdarna i vårt område ha blivit helt utan arbetskraftsbaserat stöd för tillfället.

Å Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry styrelsens vägnar Päivi Aaltonen, sekreterare

 

Back To Top