skip to Main Content

Frivilligt arbete

Närståendevårdaren arbetar 24/7, hjälp en närståendevårdare med din frivilliga insats

 

Kom med som frivillig

Som frivillig kan du till exempel:

 • vara med som erfarenhetsexpert i kamratstödsgrupper
 • komma som besökare i våra grupper, där du kan:
  • berätta om ett ämne som du själv är lite av en expert på
  • handleda till exempel hantverk eller någon form av motion
  • hålla en musikstund
  • något annat, vad vill du
 • fungera som ledare i någon kamratstödsgrupp: Detta kunde fungera för dig som är intresserad av att samverka med grupper. I kamratstödsgrupperna diskuterar vi om närståendevårdarens vardag samt delar information och erfarenheter. Grupperna är ofta ledd verksamhet. Som ledare i kamratstödsgrupper får du stöd av den lokala föreningen, som ordnar skolningar åt kamratstödsledare, samt sedan även hanledardagar åt färdiga kamratstödsledare.
 • Hjälpa till med olika evenemang: du kan komma med och baka, hjälpa till att ordna med servering eller andra liknande, samt berätta om föreningens verksamhet.

Du kan komma med som frivillig regelbundet, nu och då eller för enbart en enskild gång. Allt frivilligt arbete är lika värdefullt!

Om du tycker att frivilligt arbete kunde vara din grej, så hör av dig till numret 044 986 5670 eller skicka e-post till adressen info@itauudenmaanomaishoitajat.fi!

 

Back To Top