skip to Main Content

Testa om du är en närståendevårdare

  1. Har en närstående till dig blivit sjuk eller handikappad?
  2. Hjälper du hen i vardagen?
  3. Är du ofta orolig för din närstående eller över din livssituation?
  4. Blir dina egna önskemål och behov på sidan?
  5. Har ansvarsfördelningen i familjen ändrats?
  6. Har besöken till social- och hälsovården, samt till byråer ökat?
  7. Måste du ha en tillfällig skötare till din närstående då du själv inte är på plats?
  8. Har du märkt att överstående punkter belastar dig?

Om du svarade jakande på många frågor kan ni ha en börjande eller redan existerande närståendevårdssituation i er familj.

Testa om du är en närståendevårdare är ihop byggt i samarbete av: Omaishoitajaliitto (Opastava-hanke), Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset ry (Yhteinen polku -hanke), Lakeuden omaishoitajat ry (Yhdessä tehden II -hanke), Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry (Valot II -hanke).

 

Back To Top