skip to Main Content

OmaisOiva projekt 2018-2020: Projektet avslutat

OmaisOiva verksamheten sköts av de lokala föreningarna av Närståendevårdar förbundet och i olika delar av landet. Itä – Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry har hand om verksamheten inom Östra Nyland, det vill säga Askola, Lappträsk, Mörskom, Lovisa, Sibbo, Borgå och Pukkila.

OmaisOiva – verksamheten stöder närståendevårdaren och hjälper hen att orka, genom att erbjuda information, handledning och kamratstöd så nära hemmet som möjligt. När Du som närståendevårdare behöver råd och gärna vill umgås med andra närståendevårdare, kom med. Du kan välja den verksamhet som passar Dig bäst, eller pröva på dem alla.

OmaisOiva – kioskerna och caféerna får Du information om närståendevård. Du kan också jämföra dina erfarenheter med andra närståendevårdare. Allt detta utan att anmäla Dig eller förbinda Dig till något. Kioskerna och caféerna betjänar både närståendevårdare och andra som är intresserade av närståendevård. I OmaisOiva – grupperna kan Du dela dina tankar och känslor med andra närståendevårdare. I Öppna dörrar – utbildningen får du information, kunskap och stöd i arbetet som närståendevårdare. OivaStunden erbjuder möjlighet till individuella möten.

Min väg

Därför vill jag säga till dig som sköter en närstående: Älska hen så mycket att du älskar dig själv först. Ta hand om dig själv så att du orkar. Bara då kan du ta hand om och älska din närstående

-Siipirikko-

Back To Top