Oiva-caféer

Oiva-caféerna är för alla öppna, låga tröskelns samlingsplatser där vi pratar om närståendevård och hjälpandet av en anhörig. Det är även ytterst tillåtet att prata om vad som bekymrar dig, vad du får ork av, samt allt annat som du kommer att tänka på. Caféerna kan även ha olika teman. 

Temacafén i Borgå kl 13-14.30

Brunnsgatan 37 C 302 (3. vån), 06100 Borgå


3.2 med temat säkerhet i hemmet 
23.3 med temat förändringar i livet 
18.5 med temat parförhållanden 

Lovisa kl. 10.30 – 12

Kompanjonshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3

23.1 med temat droppfria januari

19.3 med temat förändringar i livet 

27.5 med temat parförhållanden Lappträsk kl 13-14.30

Hela byns arbetsrum, Klockarstigen 5


23.1 med temat droppfria januari 
19.3 med temat förändringarna i livet 
27.5 med temat parförhållanden 

Sibbo kl 10-11.30

Söderkulla bibliotek, Amiralvägen 2, 01150 Sibbo


9.1 med temat droppfria januari 
25.2 med temat säkerheten i hemmet 
29.4 med temat förändringar i livet 

Oiva-café i samarbete med Minneslotset: Minnesfamiljer

OmaisOiva och Minneslotset samarbetar och ordnar kamratstödscaféen för minnessjuka samt närståendevårdare till minnessjuka. Till Minneslotsets kamratstöd samlas minnessjuka, medan närståendevåradrna samlas vid OmaisOivas kamratstöd.

Sibbo kl. 9-10.30

Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18 J


30.1, 27.2, 26.3, 30.4, 28.5


Borgå kl. 14-15.30

Minneslotsets utrymmen, Brunnsgatan 13, 06100 Borgå


22.1, 19.2, 25.3, 15.4, 20.5