Oiva-grupper

Kamratstödsgrupper för alla som tar hand om en anhörig. Teman varierar gruppvis. Grupper träffas en gång i månaden och kan vara antingen öppna för alla, eller slutna. I grupperna går vi alltid igenom spelreglerna och diskussionerna inom gruppen är alltid konfidentiella. Porlom, sluten grupp. Finskspråkig 

Månadens sista måndag kl. 12-14: 28.1, 25.2, 25.3, 29.4, 27.5 
Adress: Taitotalo, Skolstigen 4, 07820 Porlom 

Mer information på numret 044 236 8214 eller på eposten emmi@itauudenmaanomaishoitajat.fi. 

Männens egna kock-klubb

Kom med i kamratstödsgruppen för män, månadens sista måndag. Tillsammans med Alf tillreder ni enkel husmanskost och småpratar. Naturligtvis får ni även njuta av maten ni lagat! 
Anmäl dig till gruppen, så vi kan vara säkra på att skaffa tillräckligt med råvaror, till telefonnumret 044 987 5659. Kockklubben är avgiftsfri och öppen för alla män som vårdar en närstående. 

Vi kockar tillsammans kl. 14-16.30: 25.2, 25.3, 29.4, 27.5.

Adress: Taitotalo, Skolstigen 4, 07820 Porlom