Oiva-grupper

Kamratstödsgrupper för alla som tar hand om en anhörig. Teman varierar gruppvis. Grupper träffas en gång i månaden och kan vara antingen öppna för alla, eller slutna. I grupperna går vi alltid igenom spelreglerna och diskussionerna inom gruppen är alltid konfidentiella. 

Lappträsk – Mörskom, finskspråkig

Månadens sista måndag kl. 12 – 14: 26.8, 30.9, 28.10, 25.11

Adress: Taitotalo, Skolstigen 4. I november träffas vi vid Kukka-ateljee Tähtihetki (Virastotie 1, Mörskom) och vi gör juliga dörrdekorationer. Förhandsanmälningar. 

Männens egna grupp

Kom med i kamratstödsgruppen för män, där ni får utbyta tankar och om ni vill kan ni kocka enkel husmanskost i gruppen och sedan tillsammans njuta av era tillredda rätter.   
Vi rekommenderar att du anmäler dig på förhand, så vi vet att skaffa tillräckligt med material, till tel. 044 987 5659. Kamratstödsgruppen är öppen och avgiftsfri för alla män som tar hand om en närstående. 

Porlom:

Adress: Taitotalo, Skolstigen 4

Månadens sista måndag kl. 14 – 16.30: 26.8, 30.9, 28.10, 25.11

Borgå:

Adress: Borgå finska församling,  
Lundagatan 5, Kahvio 

Gruppen träffas kl. 14-17: 23.9, 14.10, 11.11, 9.12. 

Männens kamratstödsgrupp är en del av vårt samarbete med Borgå finska församling.  Med en blick på morgondagen: Kamratstödsgrupp för före detta närståendevårdare

Den slutna kamratstödsgruppen är riktad till dig som tagit hand om en närstående och vars närståendevårdsförhållande tagit slut.

Sibbo:

Gruppen träffas fyra gånger under hösten, kl. 10.30-12:

10.9, 7.10, 4.11 och 10.12

Adress: Servicehuset Elsies kabinett, Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo

Förhandsanmälningar senast den 31.8 och mer information: tel. 044 236 8214 eller via epost emmi@itauudenmaanomaishoitajat.fi.

Borgå:

Gruppen träffas fyra gånger, kl. 14-15.30: 
20.11, 11.12, 15.1.2020 och 19.2.2020 

Adress: Borgå finska församling,  
Lundagatan 5, Kahvio 

Förhandsanmälningar senast den 14.11 och mer information: tel. 044 236 8214 eller via epost emmi@itauudenmaanomaishoitajat.fi.  

Kamratstödsgruppen är en del av vårt samarbete med Borgå finska församling.