Övriga evenemang

14.6 Närståendevårdarfamiljernas sommarevenemang kl. 13-16

Korvgrillning, gårdsspel och –lekar, avslappning och trevligt umgänge. På plats även en kompishund.  
Fysioterapeuten Sirkku Matilainen berättar om hur viktig rätt andningsteknik är och leder en jordnings- och andningsövning i naturen. 

Adress: Fysiotupa, Hambovägen 41, 06500 Borgå 
Anmälningar senast den 11.6. paivi.aaltonen@itauudenmaanomaishoitajat.fi eller  
tel. 044-987 5659