OmaisOiva ryhmä - OmaisOiva grupper

Oiva-grupper

Kamratstödsgrupper för alla som tar hand om en anhörig. Teman varierar gruppvis. Grupper träffas en gång i månaden och kan vara antingen öppna för alla, eller slutna. I grupperna går vi alltid igenom spelreglerna och diskussionerna inom gruppen är alltid konfidentiella. 

Motionsgrupp i Lappträsk, måndagar kl. 10-11

Klockarparken

Gruppen fortsätter tillsvidare. Gruppen leds på finska.

Fortsättning på de redan startade grupperna: Med en blick på morgondagen: Kamratstödsgrupp för före detta närståendevårdare

Den slutna kamratstödsgruppen är riktad till dig som tagit hand om en närstående och vars närståendevårdsförhållande tagit slut.

Båda grupperna kommer att fortsätta snarast möjligast, vi håller dig uppdaterad med mer information.

Borgå:

Gruppen förverkligas i ett samarbete med Borgå finska församling. Gruppen är finskspråkig. På grund av den rådande situationen fortsätter inte gruppen tills vidare.


Mörskom:

Gruppen förverkligas i samarbete med Mörskom församling. Gruppen går på finska. Gruppmedlemmarna har fått information om datumen, och nya anmälningar tas inte emot.