OmaisOiva ryhmä - OmaisOiva grupper

Oiva-grupper

Kamratstödsgrupper för alla som tar hand om en anhörig. Teman varierar gruppvis. Grupper träffas en gång i månaden och kan vara antingen öppna för alla, eller slutna. I grupperna går vi alltid igenom spelreglerna och diskussionerna inom gruppen är alltid konfidentiella.