skip to Main Content

Tiedote 3.11.2021

Iloksemme saimme tietää 11.6.2021, että olimme yksi neljästä LähiTapiola Uusimaalle tehtyjen hakemusten perustella valituista avustuskohteista tänä vuonna ja saimme tarpeellisen sekä huomattavan suuren 40 000€ lahjoituksen käytettäväksi yhdistyksemme alueella olevien omaishoitajien hyväksi toimintamme avulla.

Itä-Uudenmaanomaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närstäendevårdare och Vänner ry perustettiin keväällä 2016 tukemaan omaishoitoperheitä ja tarjoamaan ennakoivan jaksamisen tukea toiminta-alueellamme, jossa on yli 97 000 asukasta Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Myrskylässä, Porvoossa, Pukkilassa sekä Sipoossa. Alueen asukkaista noin 22 000 auttaa läheistään, joka ei selviydy arjesta omin avuin, esimerkiksi sairauden, pitkäaikaisen vamman tai korkean iän takia. Näistä työssäkäyviä läheistään auttavia on arviolta 13 200. Toiminta-alueemme asukkaista noin 6100 on pääasiallisia auttajia (päivittäinen läheisen huolenpito ja hoito). Raskaita omaishoitotilanteita, joissa hoidettava olisi laitoshoidossa ilman omaishoitoa, on toiminta-alueellamme noin 1200. Järjestölähtöistä tukea voidaan tarjota vain hyvin pienelle määrälle alueen omaishoitajista.

Omaishoitajat ovat edelleen heikossa yhteiskunnallisessa asemassa ja he tarvitsevat hyvinvointinsa tueksi laaja-alaista toimijakenttää. Yhdistyksemme tarjoama tuki avustusten myötä tarjoaa heille mahdollisuuden vertaistoimintaan, lyhytkestoisiin koulutuksiin ja virkistäytymiseen.

Saamamme lahjoituksen turvin olemme voineet jatkaa alueemme omaishoitajien tukemista henkilökohtaiselle neuvonnalla ja ohjauksella, vertaisryhmillä sekä verkossa että paikan päällä kunnissa. Olemme myös tehneet yhteistyötä toisten paikallisyhdistysten kanssa järjestämällä yhteisluentoja omaishoitoa koskettavista asioista ja yhteistyötä on myös toisten järjestöjen kanssa. Vuoden 2022 alussa järjestämme mm. MuistiOvet – valmennuksen verkossa yhteistyössä Helsingin ja Itä-Uusimaan Muistiluotsin kanssa.

Lahjoituksen turvin Päivi Aaltonen on toiminut palkattuna työntekijänä kaksi kuukautta (neuvonnat, henkilökohtaiset tapaamiset/ohjaukset ja verkostotoiminta) ja elokuusta alkaen Emilia Eklund on toiminut työntekijänä neljänä päivänä viikossa. Hänen työsopimuksensa on jatkumassa siihen saakka, kun lahjoitusvarat sallivat. Tällä hetkellä Emilialla on viikoittain vertaisryhmätoimintaa alueemme kunnissa sekä verkossa. Loviisassa toimintaa käynnistellään, kun saamme jostain tilat käyttöön. Sipoossa teemme yhteistyötä tällä hetkellä niin, että siellä kokoontuu suomenkielinen Ohoi-ryhmä kunnan järjestämänä ja ruotsinkieliset omaishoitajat kokoontuvat Emilian ryhmässä. Ulkoiluryhmä on ollut yhteinen siellä Emilian luotsaamana. Tähän saakka kunnissa tapahtuneet vertaisryhmät on toteutettu ulkoiluryhminä mutta koronatilanteen hieman helpottaessa ryhmiä kokoontuu nyt myös sisätiloissa.

Olemme erittäin kiitollisia saamastamme huomionosoituksesta ja toivomme, että saamme tukea tähän tärkeään työhön myös jatkossa. Hakemamme ”OmaisOhjaamo – paitsiosta parrasvaloihin” -hanke on parhaillaan käsittelyssä STEA:ssa ja päätösehdotusta sieltä odotetaan tulevaksi joulukuussa. Ilman lahjoitustanne alueemme omaishoitajat olisivat jääneet täysin paitsioon työntekijävetoisesta tuesta tällä hetkellä.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry hallituksen puolesta Päivi Aaltonen, sihteeri

 

Back To Top