Kom med som frivillig

Som frivillig kan du till exempel:

 • vara med som erfarenhetsexpert i kamratstödsgrupper eller Öppna Dörrar kursen
 • komma som besökare i våra grupper, där du kan:
  • berätta om ett ämne som du själv är lite av en expert på
  • handleda till exempel hantverk eller någon form av motion
  • hålla en musikstund
  • något annat, vad vill du
 • hålla sällskap åt en vårdbehövande under en OivaHetki. OivaHetki är för närståendevårdaren menad personlig diskussion med OmaisOiva arbetaren, där hen får stöd och egen tid antingen i eget hem eller på någon annan lämplig plats.
 • fungera som ledare i någon kamratstödsgrupp: Detta kunde fungera för dig som är intresserad av att samverka med grupper. I kamratstödsgrupperna diskuterar vi om närståendevårdarens vardag samt delar information och erfarenheter. Grupperna är ofta ledd verksamhet. Som ledare i kamratstödsgrupper får du stöd av den lokala föreningen, som ordnar skolningar åt kamratstödsledare, samt sedan även hanledardagar åt färdiga kamratstödsledare.
 • fungera som frivillig i OmaisOiva – caféerna och – kioskerna: Caféerna är för alla öppna och avgiftsfria tillställningar, där man kan fråga om närståendevård, bekanta sig med andra närståendevårdare samt föreningens verksamhet. OmaisOiva – kioskerna är tillställningar där vi söker oss till sådana ställen där den lokala befolkningen rör sig. Där delar vi information, ger råd och handledning i frågor gällande närståendevård.
 • Hjälpa till med olika evenemang: du kan komma med och baka, hjälpa till att ordna med servering eller andra liknande, samt berätta om föreningens verksamhet.

Du kan komma med som frivillig regelbundet, nu och då eller för enbart en enskild gång. Allt frivilligt arbete är lika värdefullt!


Uggla i telefon / Pöllö puhelimessa

Om du tycker att frivilligt arbete kunde vara din grej, så hör av dig till numret 044 236 8214 eller skicka epost till adressen emmi@itauudenmaanomaishoitajat.fi!