Yhdistys on Omaishoitajaa ja Läheistä varten

Vuonna 2016 perustettu Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry on yhdistys, joka tukee perheitä, jotka hoitavat omaistaan tai läheistään, jonka toimintakyky on heikentynyt vammaisuuden, ikääntymisen tai pitkäaikaissairauden takia. Yhdistys antaa omaishoitoperheille tietoa, tukea ja auttaa omaishoitajaa jaksamaan arjessaan.


Yhdistys järjestää omaishoitoperhettä ja omaishoitajaa tukevaa toimintaa sekä tarjoaa omaishoitajalle vertaistukea, valmennusta sekä virkistystoimintaa.


Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry on Omaishoitajaliiton paikallisyhdistys.

Yhdistykselle on valittu syyskokouksessa uusi hallitus.

Puheenjohtajana jatkaa v. 2020 Irmeli Hämäläinen

Hallituksessa edelleen jatkaa

Anita Asikainen

Alf Blomqvist

Mervi Heikkinen

Hallitukseen uudelleen valitut jäsenet kaudelle 2020-2021

Irmeli Hoffrén

Birgit Peuranen   

Hallitukseen uutena valitut jäsenet kaudelle 2020-2021

Ritva Kuusela

Tuula Tuutti

Susanna Virtanen

Hallitukselle voi laittaa s-postia osoitteella info@itauudenmaanomaishoitajat.fi tai p. 044 9865 670 (mikäli puheluun ei vastata, soitamme takaisin heti kun se on mahdollista)

Yhdistyksen yleisten kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa kokousten ja pöytäkirjantarkastuksen jälkeen yhdistyksen toimistolla (kannattaa varmistaa soittamalla 044 987 5659 tai 044 2368 214, että olemme paikalla sillä liikumme laajalla alueella).


Kuva hallituksen jäsenistä 2020 / Bild av styrelsemedlemmarna 2020
Hallitus 2020 Styrelsen

Föreningen är till för Närståendevårdare och Vänner

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry är en förening som stöder familjer som tar hand om sina närstående eller vänner, vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av handikapp, åldrande eller långvarig sjukdom. Föreningen ger information och stöd åt närståendevårdarfamiljer, samt hjälper närståendevårdare att orka i sin vardag.

Föreningen ordnar stödande verksamhet åt närståendevårdarfamiljer och närståendevårdare, samt kamratstöd, instruktioner och rekreationsverksamhet åt närståendevårdaren.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry är en medlemsförening till Närståendevårdarförbunet.

En ny styrelse har under höstmötet blivit vald till föreningen

Som ordförande fortsätter år 2020 Irmeli Hämäläinen

I styrelsen forstätter:

Anita Asikainen

Alf Blomqvist

Mervi Heikkinen

På nytt valda medlemmar i styrelsen för åren 2020-2021:

Irmeli Hoffrén

Birgit Peuranen  

Nya medlemmar i styrelsen för åren 2020-2021:

Ritva Kuusela

Tuula Tuutti

Susanna Virtanen

Kontakt med styrelsen får man genom eposten info@itauudenmaanomaishoitajat.fi eller genom numret 044 9865 670 (ifall du inte får ett svar på numret, rings du upp snarast möjligast)

Föreningens allmänna mötesprotokoll finns att läsa efter möten och protokollgranskningen på föreningens kontor (ring 044 987 5659 eller 044 236 8214 för att försäkra dig om att någon är på plats på kontoret).