Yhdistys on Omaishoitajaa ja Läheistä varten

Vuonna 2016 perustettu Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry on yhdistys joka tukee perheitä, jotka hoitaa omaistaan tai läheistään, kenen toimintakyky on heikentynyt vammaisuuden, ikääntymisen tai pitkäaikaissairauden takia. Yhdistys antaa omaishoitoperheille tietoa ja tukea, sekä auttaa omaishoitajaa jaksamaan arjessaan.

Yhdistys järjestää omaishoitoperhettä ja omaishoitajaa tukevaa toimintaa sekä tarjoaa omaishoitajille vertaistukea, valmennusta sekä virkistystoimintaa.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry on Omaishoitajaliiton jäsenyhdistys.

Föreningen är till för Närståendevårdare och Vänner

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry är en förening som stöder familjer som tar hand om sina närstående eller vänner, vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av handikapp, åldrande eller långvarig sjukdom. Föreningen ger information och stöd åt närståendevårdarfamiljer, samt hjälper närståendevårdare att orka i sin vardag.

Föreningen ordnar stödande verksamhet åt närståendevårdarfamiljer och närståendevårdare, samt kamratstöd, instruktioner och rekreationsverksamhet åt närståendevårdaren.

Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry är en medlemsförening till Närståendevårdarförbunet.